Patrik Šlechta

Pojďme spolu nalézat, budovat, získávat a rozvíjet to, na čem Vám opravdu záleží! Psychologické koučování, poradenství a profesionální podpora osobního, profesního a vztahového rozvoje.

 Profesní Profil

PhDr. Patrik Šlechta, ACC - manažer, mentor, konzultant, andragog a kouč akreditovaný International Coach Federation (ICF). Za sebou má více než 12 let zkušeností s vedením a rozvojem lidí v globálnch společnostech jako General Electric, GE Money Bank, Moneta Money Bank, kde zastával různé manažerské role a vedl oddělení o velikosti až 120 zaměstnanců. V současné době působí v Raiffeisenbank na pozici ředitele útvaru a aktivně se věnuje i psychologickému koučování, mentoringu a poradenství v oblasti osobního rozvoje.

Patrik Šlechta

Psychologické koučování se učil od jednoho z předních odborníků, kouče, psychologa a terapeuta Radvana Bahbouha. Vystudoval Řízení lidských zdrojů a Andragogiku (vzdělávání, rozvoj a péče o dospělé) a absolvoval četné odborné kurzy a výcviky. Je certifikovaným koučem International Coach Federation (Registr koučů ICF) a pracuje v souladu s vysokým etickým standardem profesních organizací koučů ČR (EPPOK).

Více informací naleznete na: kouc.patrik-slechta.cz.
My CV/Resume in English is available on: cv.patrik-slechta.cz.

 Nabízím Vám...

možnost se na chvíli zastavit a věnovat čas sami sobě, tomu co chcete, potřebujete a na čem Vám záleží. V příjemném rozhovoru se společně vydáme na dobrodružnou cestu Vašimi úspěchy, plány a záměry. Pomohu Vám urovnat si myšlenky, ujasnit priority, docenit své silné stránky, spatřit nové možnosti a rozhodnout se, kudy se vydat dál. Budeme společně hledat zdroje motivace a podpory, které Vám na cestě mohou pomoci. Vytvoříme spolu bezpečný prostor, kde budeme moci testovat a experimentovat. Jako kouč Vám budu plně k dispozici, budu naslouchat, věřit Vám, zajímat se a klást užitečné otázky, které otevírají nové obzory. V průběhu společné cesty Vám pomohu držet směr za cílem, který si zvolíte. Nakonec se s Vámi budu radovat z dosaženého pokroku, změny nebo úspěchu!


Dovede si to představit?


Koučink je multidisciplinární obor čerpající z psychologie, teorie organizací, teorie systémů, neurověd, lingvistiky a spirituality. V jádru koučování je kladení náročných a inspirativních otázek, které klientovi poskytují prostor se hlouběji zamyslet a hledat odpověď sám v sobě. Kouč pomáhá klientovi přinést na světlo slepá místa a rozšířit jeho rozhled. Psychologické koučování pracuje ve všech oblastech lidského života a zaměřuje se mimo jiné i na zvýšení životní spokojenosti, redukci pracovního stresu, zlepšení pracovního výkonu a osobní úspěšnosti. Systematický koučink probíhá jako série setkání, intenzivních rozhovorů klienta a kouče. Klienti často využívají i jednorázové setkání ve formě krátkého koučování zaměřeného na právě aktuální téma.

 Kontakty

Zaujala Vás možnost společně pracovat na Vašem rozvoji? Bude mi ctí jít kousek cesty s Vámi! Přinesu do naší spolupráce své mnohaleté zkušenosti, profesionílní výcviky, empatické naslouchání i srdečný zájem o Vás jako člověka. Cena mých služeb je smluvní a odvíjí se od zaměření, rozsahu a vzájemné dohody. Není se čeho obávat, doposud jsme vždy nalezli oboustraně výhodné podmínky spolupráce!

Email: patrik.slechta@seznam.cz
Mobil: 606 661 392
(napište mi prosím SMS, zavolám, jakmile to bude možné)Mezinárodní profesní organizace koučů:
Patrik Šlechta, Profil kouče v registru ICF, Czech Chapter